Konteyner Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Riskleri

Konteynerler çeşitli güvenlik risklerini beraberinde getirir!
featured-image

Konteynerler, uygulama kodunun herhangi bir yerde çalıştırılabilmesi için, kitaplıklar ve bağımlılıklar gibi tüm bileşenleri içeren yazılım paketleridir.

Konteynerlar işletim sistemini sanallaştırarak uygulamanın platform bağımsız çalışmasını sağlar. Konteynerlar, DevOps'un kilidini açan anahtarlar olarak hareket ederek geliştirme verimliliğini önemli ölçüde artırma gücüne sahiptir. Gartner'ın 2023 yılına kadar kuruluşların %70'inin konteyner kullanacağını tahmin ediyor. Uygulamaları geliştirme, test etme ve dağıtma süreci, geliştiriciler ve altyapıyla ilgilenen ekipler arasında sürekli bir ileri ve geri gidip gelen engellerle doluydu. Bugün, kapsayıcılar sayesinde geliştiriciler, çalışan bir ortamda oluşturup test edebilir ve bitmiş kodu, o ortamı tanımlayan bir spesifikasyonla birlikte gönderebilir.

-Konteynerlar birçok yönden sanallaştırmanın evrimi olarak kabul edilebilir. Yazılımcılara geliştirme aşamasından test ve uygulama sürecine kadar geliştirme sürecinin hızlanmasında katkı sağlar.

-Konteynerlar geliştirme süreçleri ve bu süreçleri yöneten yönetim alt yapısı ile bağlantı kurarak uygulama uyum sorununu çözdü.

-Sanallaştırma, donanım katmanını soyutlaştırırken/sanallaştırırken, konteynerlar işletim sistemini soyutlayarak aslında işletim sisteminin rolünü soyutlar.

-Uygulamalar bir uygulamanın çalışması için gerekli tüm kitaplıkları içeren konteynerlar şeklinde paketlenirken, her uygulama kendi işletim sistemine sahip olduğunu düşündüğü için birbirlerinden habersiz çalışırlar.

-Konteynerlar oldukça basit çalışır. Sadece bir örneğe hangi bileşenlerin dahil edilmesi gerektiğini belirten açıklama içeren bir metin dosyasıdır. Konteynerlerin bu basit yapısı yazılım geliştiricilerin yaşam döngüsü boyunca dağıtım için otomasyon araçlarının kullanımını kolaylaştırır.

Geliştiricilerin DevOps modelinin tek başına güvenlik risklerini yeterince ele almadığını fark ettikleri için DevOps'tan DevSecOps’a geçiş yapmaktadır. Konteynerlar (kapsayacılar) yazılım geliştiriciler için bir mihenk taşı niteliğindedir. Fakat konteynerlar açık olmayan güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin varlığından habersiz olan kuruluşlar siber saldırılara karşı savunmasız durumdadır.