Coğrafi Bilgi Sistemleri


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.

featured-image

CBS?

Coğrafi bilgi sistemleri, coğrafi verileri depolamak, görselleştirmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bilgisayar tabanlı araçlardır. Coğrafi veriler (uzaysal veya jeo-uzamsal veriler olarak da adlandırılır), özelliklerin coğrafi konumunu tanımlar.
Bu veriler, dünya üzerindeki bir konumla ilişkilendirilebilecek her şeyi veya daha basit bir şekilde haritalanabilecek her şeyi içerir. Örneğin, yollar, ülke sınırları ve adres, tümü mekansal veri türleridir.


Kişiler:

Kişiler, verilerle ilgili belirli soruları yanıtlamak için CBS'yi kullanır. İnsanlar veri toplar, prosedürler geliştirir, araştırma sorularını belirler ve CBS'de yürütülecek analiz görevlerini tanımlar.

Vektör Verileri:

Uzamsal özellikleri (noktalar, çizgiler ve çokgenler) ve bu verilerle ilgili nitelikleri (tanımlayıcı bilgiler) içerir.

Yazılım:

Coğrafi Bilgi Sistemleri özel yazılım gerektirir. CDC/ATSDR'de en sık kullanılan CBS yazılımı ArcGIS ve QGIS'dir. Bu tür programlar, işlevselliği artırmak için veritabanları, istatistiksel paketler veya programlama dilleri gibi diğer yazılım türleri ile birlikte kullanılabilir.

Analiz:

Soruları cevaplamak için uzamsal verileri kullanma sürecidir. Birçok farklı analiz tekniği vardır.

Bir CBS Projeniz Mi Var?
Bize Ulaşın